Білятицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Аналіз фінансування Білятицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів згідно кошторисних призначень за січень-жовтень 2017 року (загальний фонд) 

НАЗВА КЕК КЕК Затверджено по кошторису на 2017 рік Затверджено по кошторису на січень - жовтень 2017 рік Зміни до кошторисних призначень за січень - жовтень Затверджено на січень - жовтень з урахуванням змін Касові видатки за січень - жовтень % виконання
Заробітна плата 2111 1264043 1060938 -40414,34 1020523,66 1020523,66
Нарахування на заробітну плату 2120 296762 249242 -6860,04 242381,96 242381,96
Предмети, обладнання, інвентар 2210 0 0 3481 3481 3481
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0 0 795 795 795
Продукти харчування 2230 0 0 0 0 0
Оплата послуг ( крім комунальних ) 2240 1689 1689 2676,35 4365,35 4365,35
Видатки на відрядження 2250 743 743 2167 2910 2910
Оплата теплопостачання 2271 0 0 0 0 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0 0 0 0 0
Оплата електроенергії 2273 1579 1579 -604,16 974,84 974,84
Оплата природного газу 2274 0 0 0 0 0
Оплата іншиї енергоносіїв 2275 12784 12784 21667,47 34451,47 34451,47
Окремі заходи по реалізації 2282 1292 1292 -1117 175 175
Інші виплати населенню 2730 0 0 0 0 0
Інші поточні видатки  2800 2355 2355 -2355 0 0
Всього   1581247 1330622 -20563,72 1310058,28 1310058,28