Заходи щодо проведення Року математики

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 червня 2020 р. № 630-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/21 навчальному році

  1. Затвердити план заходів щодо проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/21 навчальному році, що додається.
  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування.

Прем'єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 630-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/21 навчальному році

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання Очікувані результати
Забезпечення рівного доступу учнів до вивчення математики
1. Створення безоплатного математичного онлайн-ресурсу та розроблення відповідного контенту для учнів та вчителів математики МОН квітень 2021 р. вчителі математики використовують матеріали онлайн-курсу під час підготовки та проведення уроків математики

учні мають можливість самостійного опрацювання тем з математики

батьки можуть розвивати власну математичну компетентність та надавати підтримку дітям у вивченні математики

2. Запровадження індивідуальних занять для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні математики -“- 2021 рік учні отримують додаткову підтримку у формуванні їх математичної компетентності та мають можливість вивчати математику відповідно до їх індивідуальної траєкторії розвитку
3. Збільшення навчальних годин для математичної освітньої галузі в державному стандарті базової середньої освіти МОН серпень 2020 р. учні мають більше часу для опанування нової теми, а вчителі можуть більш ефективно оцінювати сформованість математичної грамотності учнів на кожному етапі освітньої програми
4. Забезпечення впровадження навчальних курсів “Логіка”, “Математична логіка” у межах варіативної складової навчальних планів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти МОН
обласні та
Київська міська держадміністрації
2020/21 навчальний рік учні закладів освіти різних типів мають можливість розвитку логічного мислення як складової їх математичної компетентності
5. Розроблення методичних рекомендацій та практичного інструментарію щодо використання міжпредметних зв’язків математики з іншими навчальними предметами МОН квітень 2021 р. учні усвідомлюють роль математики як практичного інструменту у розв’язанні завдань з різних сфер життя та галузей науки
Застосування сучасних технологій навчання математики
6. Організація майстер-класів для батьків та тренінгових сесій для педагогів щодо механізмів розвитку математичної компетентності у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення Play Fest МОН червень 2020 р.; квітень - травень 2021 р. батьки та педагоги усвідомлять освітній потенціал ігрової діяльності для формування математичних компетентностей та набудуть практичних умінь щодо застосування ігрових та діяльнісних методів навчання математики
7. Організація літніх “математичних шкіл” для професійного зростання та формування професійної спільноти вчителів МОН червень - серпень 2021 р. вчителі математики опанують діяльнісний підхід до формування математичних компетентностей учнів

на базі шкіл утворено математичні гуртки

8. Організація проведення:      
1) математичних квестів, майстер-класів, семінарів, тренінгів для вчителів математики МОН
обласні та
Київська міська держадміністрації
2021 рік вчителі математики оволодіють практичним інструментарієм навчання учнів математики в ігровій формі
2) тренінгів для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування легоматематики в освітньому процесі МОН 2020/21 навчальний рік вчителі математики та вихователі закладів дошкільної освіти набувають практичних умінь щодо застосування легоматематики в освітньому процесі
9. Розроблення модулів та спецкурсів із запровадження ігрових та діяльнісних методів навчання у підготовку вчителів початкової школи та вихователів у закладах вищої освіти МОН
заклади вищої освіти (за згодою)
2020 рік випускники закладів вищої освіти володіють ігровими та діяльнісними методами навчання математики дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Удосконалення ресурсного забезпечення освітнього процесу
10. Оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій МОН
обласні та
Київська міська держадміністрації
2020 рік оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, сучасним обладнанням для вивчення математики в закладах загальної середньої освіти
11. Створення освітніх майданчиків для вивчення математики на базі публічних бібліотек та інших просторів МКІП
МОН
обласні та
Київська міська держадміністрації
2020/21 навчальний рік діти шкільного віку залучені до різних видів активності щодо вивчення математики на базі освітніх майданчиків публічних бібліотек та інших просторів
12. Створення каталогу освітніх ресурсів з вивчення математики МОН -“- створено окремий блок на безоплатному математичному онлайн-ресурсі, в якому систематизовано математичні симулятори, ресурси для дистанційного вивчення математики, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання тощо
13. Розширення мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти МОН
обласні та
Київська міська держадміністрації
-“- учні розширюють уявлення про застосування математики в різних сферах діяльності, отримують можливість розвитку математичної компетентності у позаурочній та позашкільній діяльності
Підвищення мотивації школярів до вивчення математики та її застосування в житті
14. Організація проведення літніх “математичних шкіл” для учнів МОН червень - серпень 2021 р. учні отримують можливість ознайомитися з іншими підходами і практиками у навчанні, знайти нові джерела для мотивації у вивченні математики
15. Організація конкурсу командних головоломок для школярів МОН
обласні та
Київська міська держадміністрації
2020 рік учні заінтересовані новим видом діяльності, який сприяє розвитку їх логічного мислення
16. Сприяння організації просвітницької роботи та популяризації іміджу спеціальностей, оволодіння якими потребує здобуття математичної освіти -“- 2020/21 навчальний рік учні отримують інформацію про застосування математики у різних сферах професійної діяльності

учні професійно орієнтовані

17. Запровадження обов’язкової державної підсумкової атестації (у формі зовнішнього незалежного оцінювання) з математики для здобувачів повної загальної середньої освіти МОН травень 2021 р. учні / студенти / слухачі отримають можливість справедливого, неупередженого, об’єктивного, незалежного, недискримінаційного та доброчесного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих незалежно від виду та форми здобуття освіти
Популяризація математичної освіти
18. Відкриття Музею науки МОН листопад 2021 р. створено інтерактивний навчальний простір за прикладами найкращих музеїв математики світу, де можна відчути важливість та значущість математики в житті людини
19. Сприяння проведенню флешмобу “Математика в житті” МОН
обласні та
Київська міська держадміністрації
1 вересня 2020 р. учасники освітнього процесу різного віку залучені до співучасті у загальному русі щодо проведення Року математичної освіти
20. Сприяння впровадженню математичного контенту в тематику літніх дитячих таборів Мінсоцполітики
МОН
червень - серпень 2021 р. учні різного віку цікавляться математикою та розуміють її зв’язки із різними сферами життя людини, наукою та технікою
21. Організація створення серії мотивуючих відеороликів за участю відомих осіб з прикладами практичного застосування математики у професії та житті людини МОН
МКІП
2021 рік зростання мотивації дітей та дорослих щодо вивчення математики

привернення уваги дітей та дорослих до ролі математики у суспільному житті та розвитку суспільства в цілому

22. Організація математичних хаб-просторів (осередків, клубів) на базі закладів вищої освіти, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів МОН
заклади вищої освіти (за згодою)
2020/21 навчальний рік

майбутні вчителі математики та інших навчальних предметів розширюють уявлення щодо потенціалу математики для розв’язання соціальних та наукових проблем

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *