Методичне об’єднання заступників директорів з виховної роботи і педагогів-організаторів

Науково-методична проблемна тема районного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів: «Реалізація нових освітніх стандартів з метою формування демократичних компетентностей, ціннісних орієнтирів соціально адаптованої, гармонійно розвиненої особистості»

Керівник: Іщук Олена Романівна, заступник директора з виховної роботи Сарненського районного ліцею «Лідер»

"Далеко не кожен стане вченим, письменником, артистом,

далеко не кожному судилося винайти порох або велосипед,

але майстром своєї справи має стати кожен".  

                                               В.Сухомлинський

 І засідання

28 серпня 2017 року, на базі КЗ «Сарненський районний Будинок дітей та молоді»

Тема. Пріоритетні напрямки організації виховного процесу в навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році

 

Методичні рекомендації

 1. Опрацювати нормативні документи щодо організації виховного процесу в навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.
 2. Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» впроваджувати демократичну культуру і формувати демократичні цінності.
 3. З метою навчання дітей і підлітків життєвих навичок, які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків використовувати в навчально-виховному процесі навчально-методичний посібник «Розбудова миру, профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект».
 4. З метою проведення ефективної і педагогічно-унормованої діяльності щодо профілактики та запобігання торгівлі людьми впроваджувати гуртки та факультативні заняття для учнів 7-10 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
 5. З метою запобігання втягненню дітей у небезпечні квести, підвищенню рівня педагогічної майстерності та компетентності у роботі з дітьми та батьками, в розмовах на такі непрості теми, як цінність людського життя і суїцидальна поведінка, повага до себе та до інших, розуміння та вміння говорити про власні проблеми користуватися методичними рекомендаціями: «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення». Матеріали можна знайти у вільному доступі: www.lastrada.org.ua,  www.facebook.com/lastradaukraine
 1. Особливу увагу приділяти питанням профілактики девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.
 2. Проводити заходи щодо залучення дітей та молоді до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів із пропаганди здорового способу життя.
 3. Відповідно до реалізації програми національного виховання учнівської молоді Сарненщини на 2008-2020 роки проводити моніторинг рівня сформованості ціннісних ставлень особистості.
 4. Посилювати тенденції виховання цілісної особистості, патріота з активною громадянською позицією, базовою платформою якого є національно-патріотичне виховання.
 5. Використовувати освітній потенціал громадських організацій, взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, ЗМІ, бізнесом, брати участь у соціальних проектах.
 6. Постійно займатися самовдосконаленням, розвитком компетентностей, пов’язаних з веденням виховної діяльності, адже важливою умовою якісної освіти для демократичного громадянства і прав людини є постійне навчання і цей процес триває впродовж усього життя.

 Література

 1. Бех І.Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості: у 2 томах. – Чернівці: Букрек, 2015. – т.1. – 840 с.
 2. Бех І.Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості: у 2 томах. – Чернівці: Букрек, 2015. – т.2. – 640 с.
 3. Виховуємо громадян-патріотів України. Науково-методичний посібник / авт. кол. за заг. кер. К. Чорної. - Черкаси: видавництво ЧОІПОПП, 2011. - 273с.
 4. Громадянська освіта в школах України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hgi.org.ua/?ch=gr_osv_sk.
 5. Концепція Нової української школи.
 6. Культура життєвого самовизначення. Ч. ІІ. Середня школа : метод. посіб./ наукове керівництво та редакція І. Д. Звєрєвої. – К., 2003. – С. 324–342.
 7. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 р. № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»
 8. Навчально-методичний посібник «Розбудова миру, профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект» http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_view_314.html
 9. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"
 10. Національне виховання учнів: регіональний аспект (у 4-х част.): Ч.1 /авт.-упор.: Н. П. Гавриш, Г. І. Ситник – Рівне, 2012. – 280 с.
 11. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. – Львів, 2016. – 64с.
 12. Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки
 13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 898-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік»
 14. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Юрій Руденко. - К.: Вид. ім. О. Теліги, 2003.
 15. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / Василь Сухомлинський. - К.: Рад. школа, 1982. - 257 с.
 16. Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»
 17. Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

 ІІ засідання

10 травня 2018 року, на базі КЗ «Сарненський районний Будинок дітей та молоді»

 Тема. Самоосвітня діяльність педагога в контексті розвитку його інноваційного потенціалу

  СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ

16 листопада 2017 року, на базі Тинненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Тема. Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом удосконалення системи превентивного виховання

 Основні завдання превентивного виховання дітей і молоді:

 • створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;
 • забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на протидію втягуванню дітей і молоді в негативні ситуації;
 • надавати комплексну психолого-педагогічну та медико-соціальну допомогу тим неповнолітнім, які її потребують;
 • забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;
 • стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров'я;
 • сприяти виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці спеціалістів (педагогів, психологів, медиків, соціологів, юристів, соціальних працівників), батьків, об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи.