Методичне об’єднання керівників гуртків та музеїв

Науково-методична проблемна тема районного методичного об’єднання керівників гуртків та музеїв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: «Створення умов для розвитку творчої особистості, інноватора шляхом впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах»

Керівник: Волошина Анастасія Андріївна, керівник історико-краєзнавчого музею комунального закладу «Сарненський районний Будинок дітей та молоді»

 

І засідання

Педагогічна ідея - це повітря, в якому

    розправляє крила педагогічна творчість.

                                   В.Сухомлинський  

22 серпня 2017 року, на базі КЗ «Сарненський районний Будинок дітей та молоді»

Тема. Пріоритетні напрямки організації гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році

Методичні рекомендації

 1. Опрацювати нормативні документи щодо організації гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
 2. Ознайомитися з навчальними програмами з позашкільної освіти, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, розміщені на офіційних веб-сайтах Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та державних центрів позашкільної освіти: Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Національного центру «Мала академія наук України», Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, Українського державного центру позашкільної освіти.
 3. Удосконалити навчально-виховну роботу з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
 4. Впроваджувати інноваційні форми і методи навчально-виховної роботи на основі компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів відповідно до Концепції нової української школи.
 5. Формувати у вихованців цінності та компетентності, необхідні для життєдіяльності в сучасному європейському співтоваристві.
 6. Сприяти соціальній активності особистості, готовності її до участі в процесах державотворення, здатності до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей.
 7. Вдосконалювати ефективність роботи гуртків навчальних закладів через залучення вихованців до участі в районних, обласних та Всеукраїнських акціях, конкурсах, фестивалях.
 8. Залучати до гурткової роботи дітей, що стоять на внутрішкільному обліку, обліку в кримінальній міліції, дітей-сиріт та дітей з сімей, що потрапили у складні життєві обставини.
 9. Зарахування до гуртків здійснювати на основі поданих заяв від батьків та видачі відповідного наказу по школі про зарахування до гуртків.
 10. Дотримуватися вимог інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240.

 Література

 1. Лист МОН України №1/9-429 від 04.08.2017 «Про використання у 2017-2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти».
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 16 червня 2015 року № 641.
 3. Наказ МОН України від 22.10.2014 № 1195 «Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України».
 4. Недря Т.В. Методичні рекомендації по написанню конкурсних робіт історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України». – Кам’янець-Подільський, 2008. – 13 с.
 5. Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12 червня 2015 року № 334/2015.
 6. Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки» від 13 жовтня 2015 року № 580/2015.
 7. Яновський А.О. Зміст пошуково-дослідної діяльності. Збірник наукових праць: Наукові записки. - Випуск 83. - Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВВКДПУ ім. В.Винниченка, 2009. - С. 234.

Сайти:

-http://www.imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-Vihovna-robota/ navchalni-programi;

-  http://nenc.gov.ua;

- http://man.gov.ua;

- http://ukrjuntur.org.ua;

- http:// udcpo.com.ua.

 ІІ засідання

  Інноваційна діяльність – це гарно організована,

раціональна і систематична робота

                                                   Пітер Друкер

16 травня 2018 року, на базі КЗ «Сарненський районний Будинок дітей та молоді»

Тема. Впровадження інноваційних технологій – ефективний шлях досягнення нової якості освітнього процесу

 Література

 1. Анджейчак А. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості дитини в освітньо-виховних закладах // Обдарована дитина. - 2000. - №5. - с. 8-13.
 2. Балл Г.О. Про визначальні характеристики здібностей і принципи їх врахування у навчально-виховній роботі // Психологія. - К.: Дніпро, -1992. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління школою. - Харків, - 2005. - 110 с.
 3. Гаврилюк В.Ю. Розвиток творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та дослідницької діяльності / теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів: Матеріали науково-практичної конференції. Ч.2/К.: Грамота, - 2006.
 4. Забродська І. Інноваційні підходи до навчально-виховного процесу// Позашкілля. – 2013. - №8. – с. 17-23.