Методичне об’єднання керівників шкільних методичних об’єднань класних керівників

 

Науково-методична проблемна тема районного методичного об’єднання керівників шкільних методичних об’єднань класних керівників: «Удосконалення компетентнісно зорієнтованої системи виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі у ході реалізації Концепції нової української школи»

Керівник: Капранчук Марія Федорівна, класний керівник Сарненської гімназії

 Нова українська школа буде формувати ціннісні ставлення й судження,

які служать базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством.

                       Концепція Нової української школи

І засідання

28 серпня 2017 року, на базі КЗ «Сарненський районний Будинок дітей та молоді»

 Тема. Пріоритети виховання особистості на шляху створення нової української школи

Методичні рекомендації

 1. Опрацювати нормативні документи щодо організації виховного процесу в навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.
 2. Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» впроваджувати демократичну культуру і формувати демократичні цінності.
 3. З метою навчання дітей і підлітків життєвих навичок, які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків використовувати в навчально-виховному процесі навчально-методичний посібник «Розбудова миру, профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект».
 4. З метою проведення ефективної і педагогічно-унормованої діяльності щодо профілактики та запобігання торгівлі людьми впроваджувати гуртки та факультативні заняття для учнів 7-10 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
 5. З метою запобігання втягненню дітей у небезпечні квести, підвищенню рівня педагогічної майстерності та компетентності у роботі з дітьми та батьками, в розмовах на такі непрості теми, як цінність людського життя і суїцидальна поведінка, повага до себе та до інших, розуміння та вміння говорити про власні проблеми користуватися методичними рекомендаціями: «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення». Матеріали можна знайти у вільному доступі: www.lastrada.org.ua, www.facebook.com/lastradaukraine
 1. Особливу увагу приділяти питанням профілактики девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.
 2. Проводити заходи щодо залучення дітей та молоді до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів із пропаганди здорового способу життя.
 3. Відповідно до реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки проводити моніторинг рівня сформованості ціннісних ставлень особистості.
 4. Посилювати тенденції виховання цілісної особистості, патріота з активною громадянською позицією, базовою платформою якого є національно-патріотичне виховання.
 5. Використовувати освітній потенціал громадських організацій, взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, ЗМІ, бізнесом, брати участь у соціальних проектах.
 6. Постійно займатися самовдосконаленням, розвитком компетентностей, пов’язаних з веденням виховної діяльності, адже важливою умовою якісної освіти для демократичного громадянства і прав людини є постійне навчання і цей процес триває впродовж усього життя.

 Література

 1. Бех І.Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості: у 2 томах. – Чернівці: Букрек, 2015. – т.1. – 840 с.
 2. Бех І.Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості: у 2 томах. – Чернівці: Букрек, 2015. – т.2. – 640 с.
 3. Виховуємо громадян-патріотів України. Науково-методичний посібник / авт. кол. за заг. кер. К. Чорної. - Черкаси: видавництво ЧОІПОПП, 2011. - 273с.
 4. Громадянська освіта в школах України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hgi.org.ua/?ch=gr_osv_sk.
 5. Концепція Нової української школи.
 6. Культура життєвого самовизначення. Ч. ІІ. Середня школа : метод. посіб./ наукове керівництво та редакція І. Д. Звєрєвої. – К., 2003. – С. 324–342.
 7. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 р. № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»
 8. Навчально-методичний посібник «Розбудова миру, профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект» http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_view_314.html
 9. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"
 10. Національне виховання учнів: регіональний аспект (у 4-х част.): Ч.1 /авт.-упор.: Н. П. Гавриш, Г. І. Ситник – Рівне, 2012. – 280 с.
 11. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. – Львів, 2016. – 64с.
 12. Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки
 13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 898-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік»
 14. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Юрій Руденко. - К.: Вид. ім. О. Теліги, 2003.
 15. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / Василь Сухомлинський. - К.: Рад. школа, 1982. - 257 с.
 16. Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»
 17. Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

 ІІ засідання

19 квітня 2018 року, на базі КЗ «Сарненський районний Будинок дітей та молоді»

 Тема. Сучасні підходи до формування громадянина-патріота

 Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

- формування мовленнєвої культури;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.