Нормативно-правова база

28.08.2017 лист МОН Про забезпеченість фахівцями

Звіти на 2017-2018 навчальний рік

Методичні рекомендації психологічної служби на 2017-2018 (1)

Моніторинг ПС 2017

Наказ МОН-948

Наказ про План заходів до 2020

Підсумки роботи ПС 2017

Про ведення документації ПС у 2017-2018 (1)

Про ведення документації ПС у 2017-2018

Рекомендації психологу-початківцю

ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

1.Нормативно-правові документи психологічної служби системи освіти України.
2. Річний план роботи практичного психолога (який є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу).
3. Місячний план роботи практичного психолога (затверджений директором закладу освіти).
4. Звіти (статистичні, аналітичні).
5. Індивідуальні картки психолого–педагогічного діагностування.
6. Журнал (протоколи) індивідуальних консультацій практичного психолога (за формою).
7. Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвиваючої роботи практичного психолога (за формою).
8. Журнал психологічного аналізу уроків (занять) практичним психологом (соціальним педагогом).
9. Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога (соціального педагога).
10. Тижневий графік роботи (Інформаційний збірник міністерства освіти України №2, 2000р., жовтень; Рекомендації міської методичної ради з питань організації діяльності шкільної психологічної служби від 16.11.2000р.
11. Журнал спостережень практичного психолога.

 

Соціальному педагогу: Нормативно-правова документація СП