Одринківська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів

Аналіз   фінансування Одринківської ЗОШ І-ІІ ступенів згідно кошторисних призначень за січень - жовтень 2017  року ( загальний фонд )  

НАЗВА КЕК КЕК Затверджено по кошторису на 2017 рік Затверджено по кошторису на січень - жовтень 2017 рік Зміни до кошторисних призначень за січень - жовтень Затверджено на січень - жовтень з урахуванням змін Касові видатки за січень - жовтень % виконання
Заробітна плата 2111 1811841 1520581 -74045,06 1446535,94 1448535,94 95,1
Нарахування на заробітну плату 2120 357920 300571 31524,31 332095,31 332095,31 100
Предмети , обладнання , інвентар 2210 0 0 0 0 1405
Медикаменти та перев"язувальні матеріали 2220 0 0 0 0 1060
Продукти харчування 2230 0 0 0 0 0
Оплата послуг

 (крім комунальних )

2240 1689 1689 146340,38 148029,38 14802938 100
Видатки на відрядження 2250 743 743 5137 5880 5880 100
Оплата теплопостачання 2271 0 0 0 0 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 7560 7560 -5004 2556 2556 100
Оплата електроенергії 2273 1579 1579 1953,58 3532,58 3532,58 100
Оплата природного газу 2274 0 0 0 0 0
Оплата інших енергоносіїв 2275 81399 81399 16216,5 97615,5 97615,5 100
Окремі заходи по реалізації 2282 1042 1042 -602,78 439,22 439,22 100
Інші виплати населенню 2730 0 0 0 0 0
Інші поточні видатки  2800 2355 2355 -2355 0 0
Всього   2266128 1917519 119164,93 2036683,93 16696057,55