Семінар-практикум керівників гуртків

Керівник: Мурза Лариса Степанівна, директор комунального закладу «Степанський Будинок дітей та молоді»

В істинному математику завжди є щось

від художника, архітектора і навіть поета.

                                                                                              А. Прінгсхайм

Семінар-практикум

для керівників гуртків еколого-натуралістичного

та краєзнавчого напрямів

04 жовтня 2017 року, на базі Яринівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

 Тема. Реалізація STEM-підходів у гуртковій роботі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Семінар-практикум

для керівників гуртків художньо-естетичного

та науково-технічного напрямів

Лютий 2018 року, на базі КЗ «Сарненський районний Будинок дітей та молоді»

Тема. Мейкерство як інноваційний підхід впровадження STEM-освіти

Методичні рекомендації

1. З метою впровадження STEM-підходів у гурткову роботу доцільно:

 • розширити діапазон організаційних форм та методів навчання, способів навчальної взаємодії (запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, технологій case-study, інтерактивних методів групового навчання, проблемних методик з розвитку критичного і системного мислення);
 • надати пріоритет засвоєнню навчального матеріалу у процесі екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, хакатонів, практикумів;
 • для формування та перевірки предметних компетентностей спиратися на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях;
 • використовувати дослідно-проектну діяльність, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом учителя.
 1. Запроваджувати STEM-навчання на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів.
 2. Для проведення дослідних експериментів використовувати якісні освітні інтернет-ресурси: віртуальні лабораторії, імітаційні тренажери, інтерактивні музеї.
 3. Організовувати участь школярів у заходах за підтримки Міністерства освіти і науки України, наприклад: олімпіадах з предметів природничо-математичного циклу, комплексних олімпіадах з математики, фізики, ІКТ «Турнір чемпіонів», міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», міжнародному ІТ-конкурсі «Бобер», міжнародній дистанційній грі-конкурсі «Олімпіс–2018», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», Всеукраїнському Інтернет-турнірі «Відкрита природнича демонстрація», Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Дослідник» і «МАН-Юніор Ерудит», науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України», міжнародному науково-пізнавальному марафоні «День комети», Всеукраїнській конференції-конкурсі науково-дослідних робіт школярів «Зоряний шлях»; змаганнях з робототехніки «DRON», «Robotika», «Robotraffic».
 4. Для розвитку професійної компетентності брати участь у різнопланових заходах регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів: науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, STEM-фестивалях, конкурсах, заняттях у web-STEM-школі «STEM-освіта вчителя».

Література

 1. STEM-освіта // Інститут модернізації змісту освіти: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/
 2. Галата Світлана. Освіта навпаки, або Першопрохідці-STEM // Освіта України. - №2. - 2017
 3. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік, доданими до листа Інституту модернізації змісту освіти від 13.07.2017 № 21.1/10-1470
 4. http://btdc.org.ua/stem-osvita/
 5. http://timso.koippo.kr.ua/skripka/stem-osvita-v-ukrajini/