Школа молодого заступника директора з виховної роботи

Керівник: Ткач Оксана Михайлівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації

№ з/п Навчальний

заклад

Прізвище, ім’я,

по батькові

Заклад, який закінчив, рік Спеціал. за дипломом Пед. стаж Стаж роботи на посаді Предмети,  які викладає Категорія, звання
1. Ясногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Абрамчук Ірина Володимирівна

 

РДГУ

2010

Вчитель початкових класів,

практичний психолог

10 1 Початкові класи ІІ

 

2. Коростська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комар Ніна Василівна МЕГУ

2010

Викладач  фізичного виховання і

спорту

7 1 Фізична культура ІІ
3. Тутовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Колосок Тамара Олександрівна РДГУ

2011

Історія, правознавство 6 1 Історія, правознав-ство Спеціаліст
4. Тріскинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бриж Тетяна Михайлівна РДГУ

2009

Вчитель початкових класів 21 1 Початкові класи І
5. Вирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Трофимець Наталія Василівна МЕГУ Початкове навчання, практичний психолог 23 2 Літературне читання, українська мова, математика, музика І
6. Ремчицька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Маркевич Ольга Вікторівна МЕГУ Географія. Біологія 4 2 Географія, природо-знавство,

економіка

ІІ
7. Цепцевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жабчик

Галина

Володимирівна

МЕГУ

2010

Вчитель початкових класів, практичний психолог 10 - Інформати-ка,

початкові класи

Вища
8. Сарненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Корж Людмила Володимирівна РДГУ

2003

Вчитель початкових класів 17 - Початкові класи І
9. Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Єгорова Анна Костянтинівна РДГУ

2009

Педагог-організатор 1 1 Художня культура Спеціаліст
10. Стрільська загальноосвітня школа  І-ІІІ ст. Круглик Оксана Василівна Рівненський педагогічний інститут

1994

Вчитель російської мови і літератури народів світу 23 3 Зарубіжна література Вища
11. Великоверб-ченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гоч Тетяна Іванівна РДГУ

2008

Вчитель фізики 8 3 Фізика

 

Спеціаліст
12. Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Набухотна Ольга Іванівна РДГУ

МЕГУ

2016

Вчитель початкових класів, спеціаліст з інформаційних систем та технологій 9 1 Інформати-ка Спеціаліст
13. Любиковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жакун

Тетяна

Миколаївна

Рівненський педагогічний інститут

1990

Педагогіка і методика початкового навчання 24 2 - вища
14. Сарненська спеціалізована школа розвитку   І ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземної мови Тимошков Анатолій Іванович РДГУ

2011

Вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури, історії 11 2 Інформати-ка

 

І,

старший вчитель

 

І засідання

«Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні,

збудити  в їхніх серцях почуття гордості, 

власної гідності – це перша заповідь виховання.

У наших школах не повинно бути нещасливих дітей,

 душу яких гнітить думка про те, що вони ні на що не здібні.

Успіх  у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, 

які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися»

                                             В. Сухомлинський

 

19 жовтня 2017 року, на базі Сарненського районного ліцею «Лідер»

Тема. Знання вимог до ведення шкільної документації, планування роботи з учнівським, батьківським та педагогічним колективами – складова професійної компетентності заступника директора з виховної роботи

 Методичні рекомендації

 1. Опрацювати нормативні документи щодо організації виховного процесу в навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.
 2. Ознайомитися з вимогами до ведення шкільної документації.
 3. Впроваджувати ефективні форми та методи виховної роботи.
 4. Постійно підвищувати професійну майстерність, вивчаючи передовий педагогічний досвід, опрацьовуючи фахову літературу.
 5. Сприяти підвищенню життєвої компетенції учнівської молоді, створенню умов для самореалізації особистості.

 Література

 1. Бех І.Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості: у 2 томах. - Чернівці: Букрек, 2015. - т. 1. - 840 с.
 2. Бех І.Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості: у 2 томах. - Чернівці: Букрек. 2015. -т.2. - 640 с.
 3. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 р. №1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»
 4. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"
 5. Національне виховання учнів: регіональний аспект (у 4-х част.): 4.1 /авт.-упор.: Н. П. Гавриш, Г. І. Ситник- Рівне, 2012. -280 с.
 6. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. - Львів, 2016. - 64с.
 7. Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки
 8. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. - К.: Вид. ім. О. Теліги, 2003.
 9. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину. - К.: Рад. школа, 1982. - 257 с.

 

ІІ засідання

 Лютий 2018 року, на базі Зносицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Тема. Можливості освітнього процесу у формуванні успіху як життєвого пріоритету особистості

Література

 1. Бєлова І. Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості школяра. Педагогічна рада // Завуч. – 2012. - №23. – с. 17-28.
 2. Калошин В. Життєві обставини й успіх // Психолог. – 2012. №8. – с. 43-48.
 3. Максюта Н. Школа життєвого успіху // Директор школи. – 2011. - №40. – с. 1, 6-10.
 4. Хорєв І. Мотивація досягнення успіху // Економіка в школах України. – 2010. - №12. – с. 2-6.
 5. Ситнікова Г., Синцова О. Формування успішної особистості // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2010. - №5. – с. 16-18.
 6. Пасечнікова Л. Педагогічна модель успішної особистості. Опис інноваційної технології // Завуч. – 2012. - №16. – с. 15-25.
 7. Музиченко Я. Успіх – за наукою // Україна молода. – 2010. - №235. – с. 10 – 11.
 8. Коваленко Т. Формування ситуації успіху // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - №5. – с. 12 – 16.

 

ІІІ засідання

"Ми маємо справу з найскладнішим,

неоцінним, найдорожчим, що є в житті, - з людиною.

Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва,

мудрості залежить її  гро­мадянське й інтелектуальне обличчя,

її місце і роль у житті, її щастя"

                                    В. Сухомлинський

Квітень 2018 року, на базі  відділу освіти, молоді та спорту Сарненської райдержадміністрації

 Тема. Педагогічна творчість – передумова зростання педагогічної майстерності

Література

 1. Балаба В. Формування професійної компетентності вчителів // Завучу. Усе для роботи. -№ 7. -2009. -с.11
 2. Баранова С. Особливості формування професійної компетентності вчителів // Сучасна школа України. - № 2, 2009. -с.16
 3. Бровкіна Л. Професійне зростання педагогів // Завуч. -№28, -2010.
 4. Гандробура О., Кубенко Н. На шляху до компетентності // Директор школи.- № 46, 2008. -с.21
 5. Гергун Н. Зростання професійної майстерності вчителя. Особистісно зорієнтований підхід // Школа. -№ 1. -200
 6. Горобець Т. Основа успіху – пошук і творчість // Завуч. -№17, -2014.
 7. Каліта В. Кроки до успіху // Методист, -№10, -2014.
 8. Коваленко Л. Формування компетентності вчителя // Завучу. Усе для роботи. -№17, 2009. -с.20
 9. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.В. Кривонос та ін.; за ред. І.А. Зязюна. – 2, ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.
 10. Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. – Кам`янець-Подільський: Видавець Зволейко Д., 2008. – 140 с.
 11. Як стати майстерним педагогом: Навчально-метод. посіб. / За ред. Л.І. Даниленко. – К.: ТОВ «Етіс плюс», 2007. – 184 с.