Школа молодого педагога-організатора

Керівник: Лехкобит Оксана Петрівна, педагог-організатор Кам’яне-Случанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

№ з/п Навчальний

заклад

Прізвище, ім’я,

по батькові

Заклад, який закінчив, рік Спеціал. за дипломом Пед. стаж Стаж роботи на посаді Предмети,  які викладає Категорія, звання
1. Ясногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Царук Інна Григорівна

 

РДГУ

2015

Культуролог, викладач історії та теорії культури 2 - - Спеціаліст
2. Сарненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 Жуковець Ірина Юріївна Сарненський педколедж РДГУ Вчитель початкових класів, педагог-організатор 1 1 Трудове навчання Спеціаліст
3. Сарненський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум» ім.

Т.Г. Шевченка

Васько Ольга Анатоліївна Київський НПУ ім. Драгоманова, 2013 Вчитель початкових класів, керівник навчального закладу 4 - - Спеціаліст
4. Тріскинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валько Людмила Миколаївна МЕГУ

2012

Вчитель історії 6 3 Вокальний гурток Спеціаліст
5. Вирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рудик

Дарина Володими-рівна

НПУ ім. М.П. Драгоманова,

2016

Корекційна освіта 3 - - Спеціаліст
6. Сарненська гімназія Федорович Наталія Вікторівна Рівненський інститут слов’яно-знавства,

2009 

Історія, англійська мова - - - 11 розряд
7. Цепцевицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Никитчук

Олена

Валеріївна

РДГУ Технологічна

освіта

4 1 - ІІ
8. Глушицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бартош Катерина Сергіївна РДГУ Культурологія, педагог-організатор - - - Спеціаліст
9. Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Лірник Катерина Василівна Сарненський педколедж,

2013

Навчається в РДГУ

Початкова освіта, педагог-організатор 3 2 Українська мова та література -
10. Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Назарук І.В. ДВНЗ

ім. Григорія Сковороди

Початкова освіта, педагог-організатор - - - -
11. Федорівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Опалько Світлана Віталіївна Східноєв-ропейський національний університет

ім. Лесі Українки

2014

Організатор початкової освіти, вчитель початкових класів 6 1 - Спеціаліст
12. Опорний заклад «Степанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кудря Марина Павлівна МЕГУ

2005

Початкове навчання, практичний психолог 9 3 - ІІ
13. Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Арсентьєва Ганна Василівна КОГПА ім. Т.Г.Шевченка Образотворче мистецтво - - - Спеціаліст
14. Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Шипурьова Наталія Василівна РДГУ Вчитель початкового навчання - - - Спеціаліст
15. Довжанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Комар Катерина Вікторівна РДГУ,

2015

Біологія 1 - Педагог-організатор -
16. Білятицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Тимошицька Неля Григорівна РДГУ

2008

Вчитель початкового навчання, практичний психолог 17 2 Образотвор-че та музичне мистецтво ІІ
17. Селищенська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Примак Наталія Володими-рівна РДГУ,

2012

Вчитель біології 5 - - Спеціаліст

І засідання

Два людських винаходи можна вважати найтяжчими:

мистецтво керування і мистецтво виховання

                                                             І. Кант

 21 вересня 2017 року, на базі Кам’яне-Случанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Тема. Пріоритетні напрямки роботи педагога-організатора в освітньому просторі Нової української школи

 Методичні рекомендації

 1. Опрацювати нормативні документи щодо організації виховного процесу в навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.
 2. Практикувати взаємини між учителем та учнями, адміністрацією, вчителями й батьками на основі поваги до прав людини.
 3. Виробляти спільне бачення і планування розвитку школи різними суб’єктами шкільного життя на підставі спільних цінностей.
 4. Створювати дієве самоврядування.
 5. Дотримуватися виборного принципу при формуванні органів шкільного самоврядування.
 6. Створювати різноманітні можливості для реалізації свободи слова в школі (через Інтернет-сторінку школи, соціальні мережі, шкільні ЗМІ та ін.).
 7. Сприяти усвідомленій та поінформованій участі в житті школи учнів, а також батьків, учителів та інших зацікавлених суб’єктів.
 8. Сповідувати «дитиноцентризм», або ж школа для дітей: права і потреби дитини визначають школу.
 9. Демократичне врядування у школі – одна з обов’язкових передумов для формування культури демократії та розвитку громадянських компетентностей учнів.
 10. Постійно самовдосконалюватися, розвивати компетентності, пов’язані з веденням виховної діяльності.

Література

 1. Бех І.Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості: у 2 томах. - Чернівці: Букрек, 2015. - т. 1. - 840 с.
 2. Бех І.Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості: у 2 томах. - Чернівці: Букрек. 2015. -т.2. - 640 с.
 3. Виховуємо громадян-патріотів України. Науково-методичний посібник / авт. кол. зазаг. кер. К. Чорної. - Черкаси: видавництво ЧОІПОПП, 2011. - 273с.
 4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (від 01.12.1998, № 281-ХІV)
 5. Закон України «Про об’єднання громадян» (від 16.06.1992, №2460-ХІІ)
 6. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 р. №1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»
 7. Навчально-методичний посібник «Розбудова миру, профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект» http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_view_314.htnil
 8. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"
 9. Національне виховання учнів: регіональний аспект (у 4-х част.): 4.1 /авт.-упор.: Н. П. Гавриш, Г. І. Ситник- Рівне, 2012. -280 с.
 10. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. - Львів, 2016. - 64с.
 11. Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки
 12. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. - К.: Вид. ім. О. Теліги, 2003.
 13. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину. - К.: Рад. школа, 1982. - 257 с.
 14. Указ Президента України «Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації» (від 187.03.1998, №200/98)

 

ІІ засідання

„ Якщо ви мислите на рік уперед – сійте зерна,

Якщо ви мислите на десять років уперед – садіть дерева,

Якщо ви мислите на сто років уперед – виховуйте Людину”

                        Народна мудрість

 12 грудня 2017 року, на базі КЗ «Сарненський районний Будинок дітей та молоді»

Тема. Розвиток лідерських якостей і соціальної компетентності особистості у виховному процесі учнівського самоврядування

Література

 1. Байрамова М. Технології учнівського самоврядування // Директор школи. – 2003. – №15, 16. – с.11-13; с.11-12.
 2. Врублевська М. О. Орган учнівського самоврядування // Виховна робота в школі: Науково-методичний журнал. - Харків. - 2006. -. №10 (23). с. 2-15.
 3. Данилів І. І. Структура учнівського парламенту // Виховна робота в школі: Науково-методичний журнал. - № 10 (23). - Харків. - 2006. - с. 4.
 4. Єрмаков I.Г. Учнівське самоврядування: структура, зміст i концепція розвитку. – X.: Вид. група «Основа», 2008. – с.112.                 
 5. Комарова П. Учнівське самоврядування – крок за кроком // Завуч. – 2002. – №34. – с. 6-8.
 6. Кравець Р.В. Організація учнівського самоврядування у школі // Позакласний час. – 2001. – №22. – с.2-21.
 7. Лопухівська А. Учнівське самоврядування – форма громадянської освіти // Завуч. – 2001. – №1. – с. 3-4.                                
 8. Макарова О. Учнівське самоврядування як засіб підвищення ефективності виховання особистості школяра: Громадянська освіта // Директор школи. – 2000. – №18. – с. 12-14.
 9. Приходько М. І. Учнівське самоврядування в сучасному вимірі. Методичний посібник. - Біла Церква. - 2009. - с. 248.
 10. Саламан Т. Учнівське самоврядування //Директор школи. – 2001. –№ 38. – с. 7-10.

 

ІІІ засідання

Березень 2018 року, на базі відділу освіти, молоді та спорту Сарненської райдержадміністрації

Тема. Роль педагога-організатора у формуванні національно-патріотичних цінностей особистості

 Література

 1. Бех І.Д. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді// Світ виховання. – 2007. - №1. – с. 23-24
 2. Волин О.В. Національне виховання – невід’ємна складова гармонійного розвитку особистості // Виховна робота в школі. – 2012. - №4. – с. 2-4
 3. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому закладі: науково-методичний посібник. – Суми: «Антей», 2006. – 384 с.
 4. Малик М.Г. Нові форми та методи проведення уроків патріотичного виховання // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. - №8. – с. 20-21.
 5. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"
 6. Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки
 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 898-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік»
 8. Сухорукова В.М. Як виховати патріота. – Х.: «Ранок», 2015. – с. 3-27.
 9. Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»
 10. Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
 11. Чепурна Н. Інноваційна модель патріотичного виховання // Освіта України. – 2010. - №33/34. – с. 7.