Історія, основи правознавства

Перелік програм факультативів, курсів за вибором з історії, правознавства

Видатні постаті України середини ХVІ – ХVІІІ ст.


Видатні постаті України кінця ХVIII-поч.ХХ ст.


Визначні постаті України


Вчимося бути громадянами


Досліджуємо історію України


Досліджуючи гуманітарне право


Живи за правилами


Історія України першої половини ХХ століття в особах


Історія українського кінематоргафа ХХ ст.


Історія української культури


Конституційне право україни


Ми – громадяни України


Ми-громадяни України9-10


Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст.


Міфологія


Основи демократії


Основи теорії та історії укр.суспільно-політичної думкии


Права людини в Україні


Спеціальні (допоміжні) дисципліни


Українська культура середини XVI-XIX ст.


Українське відродження у ХХ ст.