Виховна діяльність

Методичне об’єднання заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів та класних керівників
Школа молодого заступника директора з виховної роботи та педагога-організатора
Семінар-практикум педагогів-організаторів Семінар-практикум класних керівників
Нормативно-правова база Учнівське врядування Взаємодія з ВПГУНП

Виховний процес є невід’ємною складовою всього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдських цінностях, зокрема морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). Найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем, якщо не розуміє і не поділяє загальнолюдських цінностей. Нова українська школа буде формувати ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством.

Випускник нової української школи це – цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення; патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.